ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก

etl-new1

th_feature-bnf

ด้วยเนื้อหาครอบคลุม
ความรู้ 4 หมวด ได้แก่
สิ่งมีชีวิต, ธรรมชาติ,
วิทยาศาสตร์, และโลกของเรา

ด้วยรูปแบบของคำถาม
พร้อมคำตอบ ทำให้ง่าย
ต่อการติดตามและ
การทำความเข้าใจ

ภาพวาดและภาพประกอบ
ที่ชัดเจน ช่วยให้เข้าใจ
เนื้อเรื่องมากขึ้น

หัวข้อ “สำหรับพ่อแม่” ที่
อยู่ในแต่ละหน้าคู่ ช่วยให้
คุณพ่อคุณแม่สามารถ
ตอบคำถามที่เด็กๆ สงสัย
และอธิบายเนื้อหาเรื่องนั้น
ได้ดีขึ้น

วอลเตอร์จะทำให้หนังสือ
ชุดนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่
มีชีวิตชีวาด้วยเสียงต่างๆ
ที่มีอยู่มากกว่า 10,000
ไฟล์ ในหน้าหนังสือ

ไฟล์เสียงที่บอกเล่าเรื่อง
ราวความรู้ อยู่ในรูปแบบ
ของบทละคร การเล่า
ข้อเท็จจริง เสียงประกอบ บท
กวี คำกลอน และบทเพลง