ชุดสร้างเสริมคุณค่า และพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก

thai_1

th_feature-bnf

หนังสือนิทานภาษาอังกฤษทั้ง 15 เล่ม เป็นนิทานจากทั่วโลกที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมคุณค่าและพฤติกรรมที่ดี ในขณะเดียวกันยังทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน คำศัพท์แต่ละคำที่อยู่ในหนังสือนิทานภาษาอังกฤษยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้กับเด็กๆ อีกด้วย

ซีดีเสียง 2 ภาษา(ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) ทุกเรื่องบันทึกเสียงอ่านอย่างมีจังหวะชัดเจน โดยนักเล่านิทานเจ้าของภาษา ฝึกทักษะการฟังและช่วยให้เด็กสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

ตุ๊กตาหุ่นนิ้วมือทั้ง 5 ตัว ช่วยให้คุณพ่อ
คุณแม่สามารถเล่านิทานได้อย่าง
มีชีวิตชีวา และยังช่วยให้มีการสื่อสาร
โต้ตอบกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับเด็กๆ ในขณะที่อ่านหนังสือด้วยกัน