บริษัทตัวแทนในประเทศต่างๆ

บริษัทตัวแทนในประเทศต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้จำหน่ายผ่านตัวแทนในประเทศต่างๆ
ข้อมูลตัวแทนของเราในประเทศต่างๆ

ออสเตรเลีย: A Better Chance
Email: Australia@ETLlearning.com
Phone: +61 7 32282277

บารห์เรน: Pioneer House Learning
Email: Bahrain@ETLlearning.com
Phone: +973 172 96 236
Phone: +973 367 73 310

จีนฮ่องกงและมาเก๊า: Time Key Investment Limited
Email: enquiry@ETLlearning.com
Phone: +852 3956 4863

ซาอุดิอาระเบีย: Pioneer House Learning
Email: kingdomofsaudiarabia@ETLlearning.com
Phone: +966 675 0053
Phone: +966 899 5233

อินเดีย: LB Publishers
Email: India@ETLlearning.com


เกาหลีใต้: Media Gramme
Email: Skorea@ETLlearning.com


ปากีสถาน: The First R
Email: info.thefirstr@gmail.com
Phone: +92 2135 831637

ฟิลิปปินส์: Filway Marketing
Email: Philippines@ETLlearning.com
Phone: +63 2 6830262 Ext. 150
Phone: +63 927 328 4727

สิงค์โปร์: McCoy Holdings
Email: Singapore@ETLlearning.com
Phone: +65 65152988


ศรีลังกา: Pioneer House Learning
Email: Srilanka@ETLlearning.com
Phone: +94 115030128
Phone: +94 115030129


ไทย: Minor Corporation
Email: Thailand@ETLlearning.com
Website:www.minorbook.com
Phone: +66(2) 254 9100


สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: Pioneer House Learning
Email: unitedarabemirates@ETLlearning.com
Phone: +971 553 04 8826