ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก

etl

th_feature-bnf

หนังสือสือปกแข็งทั้ง 17 เล่มได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน และทำให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาได้ง่าย

หนังสือในชุดจะเริ่มสอนตั้งแต่เรื่องที่ง่ายอย่างเรื่องของตัวเลขด้วยทักษะการอ่านขั้นพื้นฐาน จนไปถึงทักษะขั้นสูงอย่างการแก้ไขปัญหา การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เครื่องวอลเตอร์จะช่วย
พัฒนาทักษะการฟังและ
การออกเสียงที่ถูกต้อง
ด้วยไฟล์และเสียงประกอบ
ที่มากกว่า 5,600 ไฟล์เสียง
เพื่อให้การเรียนรู้เรื่องราว
ในหนังสือเป็นไปอย่าง
สนุกสนาน

ภาพวาดในแต่ละหน้ามีสีสันสวยงามจะดึงดูดความสนใจให้เด็ก ฝึกให้เด็กมีสมาธิ และพัฒนาทักษะการอ่าน

หนังสือรูปแบบ 3 มิติ:
ตัดครึ่งหน้า เปิด-ปิด
เจาะรู นาฬิกาที่สามารถ
หมุนเข็มเวลาได้ รูปแบบ
เหล่านี้ล้วนได้รับการออกแบบ
มาเพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้
ด้วยความสนุกสนานและง่าย
ต่อการทำความเข้าใจในแต่ละ
หัวข้อหลัก

ซีดีรอม 5 แผ่น บรรจุเกม
เรียนรู้ทักษะมากกว่า 40 เกม
และอื่นๆ