ชุดเรียนคณิตศาสตร์กับอัลเบิร์ต

thai

th_feature-bnf

โปรแกรมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น
เพื่อวางรากฐานทางคณิตศาสตร์
ให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กเข้าใจแนวคิดง่ายๆ เริ่มจากความแตกต่างของขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก สมการทางคณิตศาสตร์
ไปจนถึงพื้นฐานของการคูณ

หนังสือกิจกรรมจะช่วยเสริมแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ที่เด็กได้เรียนมาแล้วจากหนังสือปกแข็ง

กิจกรรมต่างๆ ในซีดีรอมประกอบด้วย เนื้อหา, กราฟฟิก, เสียง, วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวทำให้เวลาแห่งการเรียนรู้เป็นเวลาที่สนุกสนาน

ชุด Albert and Annie’s Math Kit ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ ให้กับเด็ก ซึ่งในชุดประกอบด้วย : การ์ดฝึกหัด ของ Annie และชุดตารางการคูณ

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์และสติกเกอร์รูปดาวจะช่วยบันทึกความก้าวหน้าของเด็กๆ ไปตลอดทั้งโปรแกรม