นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่ ELT Learning ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ลิมิเต็ด (Educational Technologies Limited) ด้วยเหตุที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เราขอยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด เรามีคำอธิบายให้ท่านได้ทราบเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลของลูกค้า ซึ่งเป็นนโยบายของเรา
ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลตามที่เราร้องขอสำหรับการขอรับการสาธิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลที่ท่านให้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนอสินค้า และบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน สำหรับใช้ติดต่อกับท่าน โดยนำเสนอข้อมูลส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามความประสงค์ของท่าน ตามที่แจ้งไว้สำหรับการขอรับการสาธิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในเว็บไซต์นี้
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านจากระบบ “คุกกี้” (cookie) และใช้พิกเซลแท็กในการค้นหาข้อมูลต่างๆ เราอาจเทียบข้อมูลเข้ากับข้อมูลอื่นที่ท่านให้มา เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสม และช่วยให้คุณรักษาข้อมูลที่เรามีอยู่ ระบบ “คุกกี้” เป็นข้อมูลสั้น ๆ ที่บันทึกข้อมูลของเว็บต้นทาง (web server) และส่งไปยังโปรแกรมสำหรับเปิดเว็บเพจ (web browser) เมื่อโปรแกรมเปิดเว็บเพจเปิดเว็บเพจแล้ว อุปกรณ์ในระบบคุ๊กกี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นๆ ไว้ และจะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจากเดิม เราใช้พิกเซลแท็กเป็นช่องทางเข้าไปอ่านข้อมูลในระบบคุ๊กกี้ โปรแกรมเปิดเว็บเพจส่วนใหญ่จะตอบรับกับระบบคุ๊กกี้โดยอัตโนมัติ ท่านสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ ในโปรแกรมเปิดเว็บเพจเพื่อจะไม่รับคุ๊กกี้ และท่านยังสามารถลบคุ๊กกี้ที่มีอยู่จากบราวเซอร์ของท่านได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบางส่วนในระบบคุ๊กกี้ที่ส่งเข้าไปในโปรแกรมเปิดเว็บเพจของท่านจะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาได้ ตัวอย่างเช่น ช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป หมายความว่าท่านไม่ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดที่สมบูรณ์อีกครั้งหาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ นอกจากนั้น ท่านอาจพบด้วยว่า บางส่วนของเว็บไซต์ จะแสดงผลไม่สมบูรณ์หากท่านปฏิเสธระบบคุ๊กกี้
ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อกลุ่มเครือข่ายของเรา รวมถึงสำนักงานในฮ่องกงและสิงคโปร์ ตลอดจนอาจต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา เพื่อทดสอบส่วนบริการออนไลน์ของเว็บไซต์นี้
เป็นไปได้ว่า เราอาจร่วมมือในการดำเนินงานกับธุรกิจอื่นหรือมีธุรกิจอื่นเข้ามาร่วมมือด้วย หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ท่านจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบหากเราต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านต่อหน่วยงานอื่น โปรดทราบว่า การคลิกที่ลิงค์หรือแบนเนอร์โฆษณา อาจส่งผลในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจมีการกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจากระบบของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น ทั้งนี้หากท่านได้เข้าไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอให้ท่านศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษ เมื่อพิจารณาเห็นว่า ที่เราเก็บรักษาไว้ก็ต่อเมื่อมีการบังคับโดยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีหมายศาลหรือคำสั่งของศาล ซึ่งอาจต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของผู้แทนจากศาล
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นโยบายที่แก้ไขปรับปรุงใหม่จะนำมาโพสต์ในหน้าเว็บนี้ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบเสมอเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ ว่าเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไรและภายใต้สถานการณ์ใดที่เราต้องเปิดเผยข้อมูล เราเชื่อมั่นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการจัดเก็บเป็นความลับไว้ด้วยความเคารพสูงสุด และมีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องข้อบังคับใช้การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลเป็นความลับรวมทั้งการเคลื่อนย้ายแต่ละข้อมูล
ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บไว้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ เราขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบเพื่อรักษาข้อมูลเป็นความลับตามความประสงค์ของท่าน และในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ท่านสามารถร้องขอให้เราตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้มีความถูกต้องได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง Educational Technologies Limited Customer Service, 10/F, Block C, Seaview Estate, 2-8 Watson Road, North Point, Hong Kong.