คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก

English-Time

ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก

เรียนคณิตศาสตร์กับอัลเบิร์ต

ชุดสร้างเสริมคุณค่าและพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก(Bilingual)

ชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก

Walter Tutorial

การใช้งานและดูแลรักษา

เครื่องวอลเตอร์ไม่ใช่ของเล่น การใช้งานทุกครั้งควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ปกครอง

เครื่องวอลเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่องตรวจรหัสด้วยแสง (ตัว Sensor) ซึ่งไม่ควรทำตกพื้น หรือใช้งานกลางแจ้ง โดยเฉพาะในสภาวะที่มีทรายหรือฝุ่น อากาศที่ร้อนจัด หรือทำเปียกน้ำ หากเครื่องวอลเตอร์เสียหายอันเกิดจากกรณีเหล่านี้ อาจทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
อย่าใช้งานวอลเตอร์ในสภาวะที่รอบข้างชื้นจนเกินไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว ซึ่งการสะสมของความชื้นที่ตัววงจรอิเล็กทรอนอกส์อาจมีผลทำให้เครื่องเสียหาย
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี อย่านำแบตเตอรีเก่าไปเผาทำงาย เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ หาก หากไม่ได้ใช้งานวอลเตอร์เป็นเวลานาน ควรนำแบตเตอรีทั้งหมดออกจากตัวเครื่องและปากกา

การแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่องวอลเตอร์

เครื่องวอลเตอร์ไม่ทำงาน:

 • ตรวจสอบหน่วยความจำ SD Card ว่าใส่ถูกต้องแล้วหรือไม่
 • หากใช้การจ่ายไฟผ่านสายไฟ ลองตรวจสอบตัวเครื่องว่าเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟถูกต้องหรือไม่
 • หากช้พลังงานจากแบตเตอรี ต้องแน่ใจว่า แบตเตอรีนั้นใหม่ทั้งหมดและมีประจุไฟฟ้ารวมถึงการบรรจุในรังถ่านอย่างถูกขั้ว ไม่สลับขั้ว
 • ตรวจสอบที่ฝาครอบแบตเตอรีว่าได้ปิดเรียบร้อยหรือยัง
เปิดเครื่องวอลเตอร์แล้ว แต่ไม่มีเสียงเวลาอ่านไอค่อนในหนังสือ:
 • ตรวจสอบที่ปุ่มปรับระดับเสียงว่าได้เปิดเสียงแล้วหรือยัง
 • ต้องแน่ใจว่าได้สแกนไอค่อนที่อยู่หน้าแรกของหนังสือแล้ว ซึ่งจะต้องทำเช่นนี้ทุกครั้งหากต้องการเริ่มใช้งานหนังสือเล่มใหม่
 • วางหนังสือบนโต๊ะหรือพื้นที่เรียบ ใช้ปากกาสแกนเพียงเบาๆ ที่ไอค่อน ไม่ต้องกดปากกาลงบนหนังสือ
ถ้าวอลเตอร์ยังไม่มีเสียง ให้เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างปากกากับวอลเตอร์อีกครั้ง:
 • กดปุ่มเล่น   ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
 • เมื่อไฟที่ปุ่มเปิด/ปิด ที่เครื่องวอลเตอร์เป็นสีฟ้ากระพริบ ให้ใช้ปากกาสแกนที่ไอคอนนี้ ในขณะที่เชื่อมต่อไฟที่ปากกาจะเป็นสีม่วงกระพริบ หากการเชื่อมต่อสมบูรณ์ ไฟที่ปากกาจะหยุดกระพริบและเป็นสีฟ้า
 • ถ้าไฟที่วอลเตอร์แสดงเป็นสีม่วงกระพริบแสดงว่าการเชื่อมต่อล้มเหลว จะต้องทำการเชื่อมต่อใหม่
 • หากการเชื่อมต่อสมบูรณ์ เมื่อกดปุ่มเสียงที่ปากกาจะได้ยินเสียงดังบิ๊บ
เครื่องวอลเตอร์ยังคงไม่ทำงาน:
 • หากได้ทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่เครื่องยังคงไม่ทำงานให้ใช้คลิปหนีบกระดาษกดที่ปุ่มรีเซ็ท
 • หากท่านทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว แตเครื่องยังคงไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับเครื่องวอลเตอร์มีอยู่ใน Walter’s User Manual ที่มาพร้อมเครื่องวอลเตอร์ในชุดมหัศจรรย์ความรู้สำหรับเด็ก

กลับขึ้นด้านบน

English-Time

ฟังก์ชั่นการบันทึกเสียงในซีดีรอม

ถ้าท่านพบว่าไม่สามารถใช้งานการบันทึกเสียงขณะที่เล่นซีดีรอม
ท่านอาจจะต้องอัพเดทโปรแกรม Java ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (Java 7 Update 5) ดังนี้

1)     ไปที่ control panel แล้วเลือก Java

2)     ไปที่ “update” แล้วเลือก “Update now”

3)     อัพเดท “Java7, Update 5

4)     หลังจากอัพเดท Java7 แล้ว ต้อง udpate 5 ด้วย

ซีดีรอม – ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก, อิงลิช ไทม์
และ เรียนคณิตศาสตร์กับอัลเบิร์ต

เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆ และคะแนนจากเกมใน CD ROMS ชุด Early Learning Program、English-TimeTM และ Learning Math with Albert จะถูกบันทึกอยู่ที่ local host directory หากผู้ใช้ทำการลบข้อมูล “cookies history” ในฟังก์ชั่นงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ดังรูป) ข้อมูลเกมที่บันทึกไว้ จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ต้องลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมใหม่ รวมถึงคะแนนที่ถูกบันทึกไว้อาจถูกลบไปด้วย

การเข้าทำข้อสอบระบบออนไลน์

ควรระมัดระวังในการเลือกใช้ตัวอักษรและตัวเลขในการตั้ง Usename และ Password เช่น 0 / o (เลขศูนย์และตัวโอ), 1 / I (II) (เลขหนึ่ง, เลขสองแบบโรมัน) , l / L (ตัวไอพิมพ์ใหญ่และตัวแอลพิมพ์เล็ก)

การติดตั้งซีดีรอมอิงลิช ไทม์

ซีดีรอมอิงลิชไทม์จะรองรับการใช้งานกับโปรแกรม Quick Time เวอร์ชั้น 4.1 การใช้งาน Quick Time เวอร์ชั่นอื่น อาจทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานซีดีรอมได้ กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่ link ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม

etpatch12

2. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ .exe

3. ใส่ซีดีรอมอิงลิช ไทม์ แผ่นที่ 1

4. จากนั้นจะสามารถใช้งานซีดีรอมได้ทันที

หากท่านพบปัญหาในการติดตั้งซีดีรอม กรุณาแจ้งมายัง

www.ETLlearning.com/contact

กลับขึ้นด้านบน

ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก / Early Learning Program

ซีดีรอม – ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก, อิงลิช ไทม์
และ เรียนคณิตศาสตร์กับอัลเบิร์ต

เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆ และคะแนนจากเกมใน CD ROMS ชุด Early Learning Program、English-TimeTM และ Learning Math with Albert จะถูกบันทึกอยู่ที่ local host directory หากผู้ใช้ทำการลบข้อมูล “cookies history” ในฟังก์ชั่นงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ดังรูป) ข้อมูลเกมที่บันทึกไว้ จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ต้องลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมใหม่ รวมถึงคะแนนที่ถูกบันทึกไว้อาจถูกลบไปด้วย

Early Learning Program – การยืนยันการใช้งาน CD-ROMs

เพื่อยืนยันการใช้งาน CD-ROMS เมื่อท่านเปิดใช้งาน CD-ROMS ครั้งแรกกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ตาม คอมพิวเตอร์จะถามหาหมายเลข Serial Number ที่อยู่บริเวณกล่อง CD-ROMs ซึ่ง CD-ROMS นี้สามารถเปิดใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ 3 เครื่อง
ปัญหาที่พบบ่อย:
 1. คอมพิวเตอร์ถามหาหมายเลข Serial Number ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้งาน CD-ROMs ที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดิม
 2. เมื่อท่านกรอกหมายเลข Serial Number แล้วพบข้อความว่า หมายเลข Serial Number ได้ลงทะเบียนใช้งานครบ 3 ครั้งแล้ว
ปัญหาดังกล่าวนี้จะพบเมื่อมีการตั้งค่า Local storage เป็น 0 ในโปรแกรม Abode Flash Player กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน
 1. ไปที่ Adobe Flash Player
 2. คลิกขวาที่ Verification page
 3. เลือกที่ “Setting”
 4. ไปที่ “Local Storage”
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าที่ “Local Storage Size” เป็น Unlimited
 6. เอาเครื่องหมายถูกที่ “Never Ask Again” ออก
 7. คลิกที่ “Close”

ควรกรอกหมายเลข Serial Number ที่อยู่กล่อง CD-ROMs ด้วยความระมัดระวัง

ขอแนะนำให้ใช้งาน CD-ROMs กับ Adobe Flash Player เวอร์ชั่น8 หรือสูงกว่า ท่านสามารถอัพเกรดโปรแกรม Flash Player ได้ที่ https://get.adobe.com/flashplayer/.

ถ้าหากท่านต้องการติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน กรุณาคลิกที่นี่

www.ETLlearning.com/contact

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ที่นี่

กลับขึ้นด้านบน

เรียนคณิตศาสตร์กับอัลเบิร์ต / Learning Math with Albert

ซีดีรอม – ชุดสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็ก, อิงลิช ไทม์
และ เรียนคณิตศาสตร์กับอัลเบิร์ต

เนื่องจากข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆ และคะแนนจากเกมใน CD ROMS ชุด Early Learning Program、English-TimeTM และ Learning Math with Albert จะถูกบันทึกอยู่ที่ local host directory หากผู้ใช้ทำการลบข้อมูล “cookies history” ในฟังก์ชั่นงานของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ดังรูป) ข้อมูลเกมที่บันทึกไว้ จะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ต้องลงทะเบียนติดตั้งโปรแกรมใหม่ รวมถึงคะแนนที่ถูกบันทึกไว้อาจถูกลบไปด้วย

กลับขึ้นด้านบน

ชุดสร้างเสริมคุณค่าและพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก (bilingual)

คู่มือการใช้

ชุดสร้างเสริมคุณค่าและพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็ก(bilingual)

กลับขึ้นด้านบน

คู่มือการใช้ :

ท่านสามารถดาว์โหลดคู่มือการใช้เวอร์ชั้นล่าสุดได้ที่นี่

เนื่องจากคู่มือการใช้ที่ท่านดาวน์โหลดนี้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน ซึ่งองค์ประกอบในชุดอาจแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นเก่าที่ท่านมี