อีทีแอล เลิร์นนิ่ง คือ?

อีทีแอล เลิร์นนิ่ง คือ?


 

  • เรามุ่งเน้นพัฒนาสื่อการศึกษาสำหรับเด็ก
  • เราออกแบบสื่อการศึกษาที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน
  • เราจัดจำหน่ายโดยช่องทางการขายตรง ที่มีที่ปรึกษาทางการศึกษาให้คำปรึกษาและบริการ
  • เรามีตัวแทนจำหน่าย 21 ประเทศทั่วเอเชีย มากกว่า 60 สำนักงานตัวแทน

ผลงานหนังสือและสื่อการศึกษา ย้อนไปเมื่อปี ค.ศ. 1923!

2005
ภายใต้ชื่อ Educational Technologies ได้ทำการพัฒนาสื่อการศึกษา
ในระบบมัลติมีเดียสำหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง
1986
เปิดตัวหนังสือ สำหรับเด็ก ชุด A Child’s First Library of Learning
(ชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับเด็ก) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม
1961
จากนิตยสาร Time และ Life ไปสู้หนังสือ Time Life
1923
เปิดตัวนิตยสาร Time

about